Szablony artykułów

 

Dokumenty publiczne

1.    Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

·         Wzorzec dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

·         Wzorzec świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

2.    Opis dokumentu publicznego:

 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia


Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier bez wybielaczy optycznych o gramaturze 120 g/m2, technika druku: offset, zadruk jednostronny.
Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

a)    data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  19.07.2021 r.

b)   data rozpoczęcia wydawanie dokumentu publicznego danego wzoru:  19.07.2021 r.

c)    okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo

d)   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych:  bezterminowo 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Format świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu dyplomu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przeznaczonego do akt: A4 (297x210 mm), papier bez wybielaczy optycznych o gramaturze 120 g/m2, technika druku: offset, zadruk dwustronny.
Sposób personalizacji świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

a)    data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego:  30.06.2020 r.

b)   data rozpoczęcia wydawanie dokumentu publicznego danego wzoru:  30.06.2020 r.

c)    okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo

d)   Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych:  bezterminowo 

3.    Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

·           Zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości     w Inowrocławiu

·           Zabezpieczenia przed fałszerstwem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

 

Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).

 

Dokumenty dostępne w załączonych plikach.